Individualiserade livsstilsåtgärder för att nå dina hälsomål

Att regelbundet se över sin hälsa, att göra en service på sig själv (och inte bara på bilen), är en god investering för framtiden. Dels har man möjlighet att i god tid minimera risken för vanliga folksjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdom och dels genom att testa hälsomarkörer så ökar förståelsen för vilka livsstilsförändringar man kan göra och följa för att öka välmåendet, ha energi och ork i vardagen och bli ‘sitt bästa jag’.

Hälsoscreeningen vänder sig till dig som vill prioritera din hälsa, öka ditt välbefinnande och kunna ha en aktiv livsstil. 


Upplägg och kostnad

För enstaka eller löpande möten kring hälso- eller kostrådgivning är kostnaden 750 kr/tim ink moms (för privatpersoner).

Ett paket om 2 träffar – Introduktionsmöte och Konsultation – samt telefon och sms rådgivning inom ramen för träffarna. Du kan alltid komplettera med fler tillfällen för uppföljning och stöd. Vi kan kommunicera via video, telefon eller ha fysiska möten på Idrottsmedicinskt Center i Malmö, din arbetsplats eller i hemmet.

Kostnad är 2 200 kr ink moms (för privatpersoner). Obligatorisk test blodpanel tillkommer, kostnad ca 1 200 kr (efter 15% rabatt via Nutrivity). 


Kontakt och bokning

För frågor och bokning;
– använd kontaktformuläret
– eller maila mig – carina@nutrivity.se
– eller ring 0733-537 007

Bara hör av dig om du har frågor eller vill ha mer information!


Hälsoscreening – arbetsmetodik


Hälsoscreening – beskrivning träffar

Introduktion – Under ca 30 minuter har vi en introduktion kring  arbetsprocess och -metod samt instruktioner kring Hälsoenkät, labbtest och andra förberedelser. Vi går igenom hur dokument kommer hanteras digitalt och vilka dokument som vi kommer att jobba med. 
Vi pratar också om varför du vill göra en hälsoscreening, ditt framtida önskade läge och dina förväntningar.

Inför konsultationen – Följande underlag skickas in/laddas upp i klientportalen senast 3 dagar före konsultationen:  

  • Blodprofil Hälsokontroll XL (20% rabatt via Nutrivity) genom vår samarbetspartner WeRLabs. I Hälsokontroll XL ingår de åtta viktigaste områdena av din hälsa med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar. Genom att använda funktionsmedicinska gränsvärden för hälsomarkörer siktar man på att optimera, inte att undgå ohälsa.
  • Ifylld Hälsoenkät – enkäten används för kartläggning av ev sjukdomshistoria, kosthållning, miljö, livsstil mm.

Läs igenom broschyren Välkommen till rådgivning innan konsultationen samt fundera kring dina viktigaste hälsomål. Varför vill du vara hälsosam? Vad ska du använda din hälsa till

Konsultation – Konsultationen tar cirka 60-90 minuter. Under samtalet kartlägger vi tillsammans ditt nuvarande hälsotillstånd utifrån blodprofil och hälsoenkät och identifierar underliggande mönster/orsaker som bidrar till ev hälsobesvär och symtom. Du får förståelse för ditt testresultat och vilka konkreta åtgärder som behövs och varför dessa gör nytta. Tillsammans skapar vi en bild kring vilka förändringar vi ska prioritera och lägger upp en plan utifrån att du ska nå dina mål.

Efter konsultationen erhåller du det detaljerade KTL-program (kost-, tränings- och livsstilsprogram) som vi utarbetat samt dokumentation från mötet. Viktigt är att du fått med dig hur du kan genomföra eventuella livsstilsförändring för att skapa en hållbar förändring, en hälsosam livsstil att trivas med och som fungerar i vardagen.