Individualiserade livsstilsåtgärder för att nå dina hälsomål

  • Vill du förbättra och optimera din hälsa? 
  • Har du också kanske besvär som begränsar dig som du vill komma tillrätta med? Trötthet och energilöshet, IBS och en mage som är stökig? Känner du av inflammation i kroppen, obalans i blodsocker, övervikt, blodtryck, blodfetter eller hormonella obalanser?

Personlig och individualiserad hälsogenomgång baserad på hälsoenkät, blodprov och samtal. 
Du får förslag på skräddarsydda livsstilsförändringar baserade på både skolmedicin och funktionsmedicin för att skapa en varaktig livsstilsförändring och nå dina hälsomål!

Att regelbundet se över sin hälsa, att ’göra en service på sig själv’ (och inte bara på bilen), är en god investering för framtiden. Genom att testa ett antal viktiga hälsomarkörer så ökar förståelsen för vilka livsstilsförändringar man kan göra för att öka välmåendet, ha energi och ork i vardagen och bli ‘sitt bästa jag’. Samtidigt har man möjlighet att i god tid upptäcka och kunna minimera risken för vanliga folksjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdom.

Hälsogenomgången vänder sig till dig som vill prioritera och optimera din hälsa, öka ditt välbefinnande och ha en aktiv livsstil. 


Upplägg och kostnad

  1. Första träffen (60 minuter) 一 Vi kartlägger nuläge med hjälp av en hälsoenkät (ev sjukdomshistoria, kosthållning, miljö, livsstil mm) samt ett blodprov med över 30 viktiga hälsomarkörer.
    Blodprovet visar t ex nivåer av vitaminer och mineraler, blodsocker och blodfetter, hur ämnesomsättningen fungerar och om det finns tecken på inflammation. En personlig läkarkommentar ingår också. Du får förståelse för ditt testresultat och genom att använda funktionsmedicinska gränsvärden för hälsomarkörer siktar vi på att optimera hälsa, inte att undgå ohälsa.
  2. Andra träffen (60 minuter) 一 Vi  pratar om underliggande mönster/orsaker som kan bidra till ev hälsobesvär och symtom och som motverkar optimering samt vilka konkreta åtgärder som behövs och varför dessa gör nytta. 
    Efter det går vi igenom din skräddarsydda hälsoplan avseende kost, näring, sömn och återhämtning för att nå dina hälsomål. Tillsammans skapar vi en bild kring vilka förändringar vi ska prioritera och lägger upp en plan utifrån att du ska nå dina mål. 
    Vi kan också dela upp denna andra träff i 30 min + 30 min för dig som vill ha ett 30 min uppföljande samtal per telefon. 

Du kan alltid komplettera med fler tillfällen för uppföljning och stöd.
Vi kan kommunicera via video eller telefon.

Kostnad 2 500 kr ink moms (2 500 kr ex moms via fakturering företag)
Obligatorisk test blodpanel Werlabs XL tillkommer, kostnad ca 1 200 kr (efter 15% rabatt via Carina Ekelius). 
För enstaka eller löpande möten kring kost- & hälsorådgivning är kostnaden 850 kr/tim ink moms (850 kr ex moms via fakturering företag).


Kontakt och bokning

För frågor och bokning;
– använd kontaktformuläret
– eller maila mig – carina@nutrivity.se
– eller ring 0733-537 007

Bara hör av dig om du har frågor eller vill ha mer information!