Skapa en hållbar förändring, en hälsosam livsstil att trivas med och som fungerar i vardagen

3-månaders skräddarsydd Kost- & Hälsocoaching vänder sig till dig som vill optimera din hälsa, som vill förhindra ohälsa eller som vill läka från ohälsa. Vi sätter hela din livssituation i fokus- utöver kosten går vi igenom återhämtning från stress, sömn, rörelse och träning m.m.


Upplägg och kostnad

För enstaka eller löpande möten kring hälso- eller kostrådgivning är kostnaden 750 kr/tim ink moms (för privatpersoner).

Alternativ 1 – Ett paket om 4 träffar (Introduktionsmöte, Konsultation och två Uppföljningsmöten) samt telefon och sms rådgivning inom ramen för träffarna. Du får en bra grund att stå på och kan sedan komplettera med fler tillfällen för uppföljning och stöd. Vi kan kommunicera via video, telefon eller ha fysiska möten på din arbetsplats eller i hemmet.

Kostnad är 3 900 kr ink moms
Obligatorisk test blodpanel tillkommer, kostnad ca 1 200 kr (efter 15% rabatt via Nutrivity).
Betalning kan delas upp på 3 månader ⇒ 1 300 kr/månad.

***

Alternativ 2 – Ett paket om 8 träffar – Introduktionsmöte, Konsultation och två Uppföljningsmöten samt 4 Coachsamtal. För dig som vill ha kontinuerlig coaching under hela förändringsprocessen.  Vi kan kommunicera via video, telefon eller ha fysiska möten på din arbetsplats eller i hemmet.

Kostnad är 6 900 kr ink moms
Obligatorisk test blodpanel tillkommer, kostnad ca 1 200 kr (efter 15% rabatt via Nutrivity).
Betalning kan delas upp på 3 månader ⇒ 2 300 kr/månad.

 


Kontakt och bokning

För frågor och bokning;
– använd kontaktformuläret
– eller maila mig – carina@nutrivity.se
– eller ring 0733-537 007

Bara hör av dig om du har frågor eller vill ha mer information!3-månaders Kost- & Hälsocoaching – arbetsmetodik

Klicka på figurerna för att förstora


3-månaders Kost- & Hälsocoaching – beskrivning träffar

Alternativ 1 – alla träffar förutom Coachsamtal ingår , Alternativ 2 – alla träffar ingår.
Läs mer om respektive träff nedan under bilden.


Introduktion

Under ca 30 minuter har vi en introduktion kring funktionsmedicin, arbetsprocess och -metod samt instruktioner kring Hälsoenkät, labbtester och andra förberedelser. Vi går igenom hur dokument kommer hanteras digitalt och vilka dokument som vi kommer att jobba med.
Vi pratar också om varför du vill anlita en Kost- och Hälsocoach, ditt framtida önskade läge och dina förväntningar.

Inför Konsultationen

Följande underlag skickas in/laddas upp i klientportalen senast 3 dagar före första konsultationen:  

  • Blodprofil Hälsokontroll XL (20% rabatt via Nutrivity) genom vår samarbetspartner WeRLabs. I Hälsokontroll XL ingår de åtta viktigaste områdena av din hälsa med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar. Genom att använda funktionsmedicinska gränsvärden för hälsomarkörer siktar man på att optimera, inte att undgå ohälsa.
  • Ifylld Hälsoenkät – en heltäckande enkät används för bästa möjliga kartläggning av sjukdomshistoria, kosthållning, miljö, livsstil, bakgrund och symtombild.

Läs igenom broschyren Välkommen till rådgivning innan första konsultationen samt fundera kring dina viktigaste hälsomål. Varför vill du vara hälsosam? Vad ska du använda din hälsa till?

Konsultation

Den första konsultationen tar cirka 90 – 120 minuter. Du får gott om tid att berätta hela din historia och tillsammans kartlägger vi ditt nuvarande hälsotillstånd utifrån blodprofil och hälsoenkät och identifierar underliggande mönster som bidrar till ev hälsobesvär och symtom. Jag beskriver vilka förändringar som jag rekommenderar och orsaken till dessa och tillsammans skapar vi en bild kring vilka förändringar vi ska prioritera och lägger upp en plan utifrån att du ska nå dina mål.

Efter konsultationen erhåller du det detaljerade KTL-program (kost-, tränings- och livsstilsprogram) som vi utarbetat under mötet och som du följer under de kommande 3 månaderna. Detaljerad uppföljning sker ung dag 45 (vecka 6) under 60-90 minuter och utvärdering ung dag 90 (vecka 12) under 30-60 minuter och vi fyller på med mer kunskap under resans gång. 

KTL-program;

  • Dokumentation kring din hälsa och livsstil samt funktionsbedömning kring ev biokemiska obalanser och orsaker till dessa
  • Skräddarsydda rekommendationer för grundkosthållning (ex Paleo, lågkolhydratkost, antiinflammatorisk, näringstillskott vid behov, fasta (ex periodisk fastemönster), återhämtning (ex andningsövningar), sömnhygien, rörelse/hållningsövningar/träning.
  • Veckoschema (görs tillsammans under rådgivning). Detta är den perfekta veckan, men sedan kommer ju livet. Viktigast är att se att logistiken kan fungera vilket ger ett lugn och känsla av kontroll. Att ha möjlighet är en av nycklarna till en lyckad förändring.
  • Kost- och livsstilsdagbok (mall) kring kost och näring, fasta, rörelse och träning samt stress- och sömnvanor

Uppföljning 1

Den första uppföljningen tar cirka 60-90 minuter. Här går vi igenom hur det har gått och hur det känns. Vi går igenom din individuella plan, din ifyllda kost- och livsstilsdagbok och pratar om frågor som dykt upp, eventuella utmaningar och hinder, praktiska tips och råd mm.

En förändring är kantad av utmaningar och vår kropp reagerar evolutionärt och utifrån biokemi; t ex är blodsockret lågt så prioriterar man snabb energi och evolutionärt har detta reglerat sig själv genom att det sällan har funnits för mycket mat eller mat med dålig kvalitet. Det är jätteviktigt att ha förståelse och respekt för detta samt att dagens kostråd och de flesta livsmedel som finns i våra affärer gör oss ohälsosamma och i många falla sjuka. Man har också genetiskt individuella förutsättningar och samlat så beror inte en lyckad förändring på karaktär utan på kunskap, möjlighet och en nåbar målbild.

Vi tittar igenom eventuella justeringar i målbild, i veckoschemat och går igenom vad som ska hända mer i detalj fram till dag 90.

Uppföljning 2

Den sista uppföljningen tar ca 30-60 minuter och vi följer upp på din ursprungliga målbild och blickar framåt genom att prata om nya möjligheter, eventuella justeringar i veckoschema mm med målet att skapa en hållbar förändring, en hälsosam livsstil att trivas med och som fungerar i vardagen.

Om du bestämt att du vill göra en ny blodpanel-test så görs denna innan Uppföljning 2 och vi går igenom denna under vår träff.

Coachsamtal

Ca 30 minuter varannan vecka har vi kontakt för att prata om tips, justeringar, pepp och stöd för att inte falla tillbaka i gamla rutiner och för att hitta motivation till förändring och utveckling.

Vi tittar igenom dina ifyllda kost- och livsstilsdagbok och pratar om frågor som dykt upp, eventuella utmaningar, praktiska tips mm