Vikten av att andningsträna

Så kan du hejda corona – och avlasta vården

Du ska dricka mycket och träna lungorna, säger Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus.

Ta ett djupt andetag genom näsan. Håll andan i sju sekunder och släpp sedan ut luften genom nästan stängda läppar. Motståndet tvingar lungblåsorna att öppna sig. Upprepa. Gör övningen flera gånger i timmen och gärna i förebyggande syfte, innan du får symtom

De flesta coronapatienter som kommer till intensivvården har dubbelsidig lunginflammation, är svårt uttorkade och har haft hög feber och diarréer i en vecka.
Covid-19 orsakar i de allvarligaste fallen en dubbelsidig lunginflammation som är svår att hejda. På dessa patienter har en del av lungblåsorna “klibbat ihop”. Dessa lungblåsor kan inte längre jobba och syrebrist uppstår.
Läkare och sjuksköterskor uppmanar nu de som smittats att ta bättre hand om sig i ett tidigt skede – för att avlasta vården.

I en artikel i Aftonbladet 8 april 2020 berättar Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus kring vikten av att andningsträna.
Andningen är en viktig pusselbit för vår hälsa och det är inte bara viktigt ATT vi andas utan HUR vi andas.

Vi tar ungefär 20-25 000 andetag per dag och försämrade andningsvanor är väldigt vanligt. Vi andas snabbt och ytligt, håller andan, snarkar, tar stora andetag etc. och många är inte medvetna om att de har en andning med stor förbättringspotential.

Ett balanserat andetag innebär att andas ut och in genom näsan och att använda diafragman, vår främsta andningsmuskel.
Andetaget är rytmiskt och långsamt med en volym som motsvarar kroppens behov. Många av oss tar större andetag och/eller andas snabbare än vad kroppen har behov av, vilket kan skapa en obalans mellan syre och koldioxid (lätt hyperventilering) som i sin tur påverkar t. ex. vår energinivå.

Att andningsträna är jättebra för att träna upp vår diafragmamuskel och denna muskel hjälper t ex till att pumpa runt lymfvätskan i vår kropp. Om inte diafragman används så måste andra muskler i nacke, hals och övre bröstkorg ta över. Detta kan ge stela muskler och förknippas med smärta i nacke, axlar och huvud.
Det är också viktigt att fylla sina lungor så vi får ner luft ända ner till alveolerna (lungorna delar sig 23 gånger på väg till lungblåsorna/alveolerna) och därefter tömma lungorna på luft så vi får en bra cirkulation och vädring.

När jag andningstränar själv och med kunder så använder jag bland annat en liten grunka som heter Relaxator. Den är som kettlebells fast för andningen. 
Läs mer på https://nutrivity.se/andning/


Ta hand om er alla!