SVT Play/Vetenskapens värld – Guldet i dina tarmar

Del 13 av 16: Guldet i dina tarmar. Miljarder tarmbakterier håller oss friska. De kan revolutionera medicinen – om inte vår livsstil tar knäcken på dem först. De senaste årens forskning om det mikrouniversum av bakterier som finns i vår mage har gjort det möjligt att bättre förstå sjukdomar som diabetes, övervikt, vissa typer av cancer och även depression.


Våra egna ca 20 000 gener har ingen möjlighet att få till alla processer som behövs för att driva våra komplexa kroppar. Därför finns ca 1 kg mikrober i vårt tarmsystem som, med sitt betydligt rikare genom (arvsmassa), samverkar med oss i symbios.

Mikroberna påverkar bland annat vårt sinnestillstånd och vår matsmältning, de tillverkar vitaminer och är en viktig spelare för vårt immunförsvar.
Så därför ska vi satsa på att ge vårt mikrobiom de allra bästa förutsättningarna. Vi vill ha en stor variation av mikrober och flest av de som är snällast.

Men mångfalden i magen och tarmarna minskar, bland annat på grund av ökat antibiotikaanvändande och en omvärld som utmanar mikrobiomet och våra egna gener med okända ämnen som bekämpningsmedel och tillsatsämnen i processade livsmedel. Detta kan innebära förlorade funktioner i kroppen och att vi får svårare att bibehålla balans, motståndskraft och god hälsa.

Forskningsområdet kring mikrobiomet är skållhett och nya studier publiceras på veckobasis där en utarmad tarmflora kopplas till en rad olika ohälsotillstånd.
Så det är väldigt spännande att följa denna utveckling och förstå vilken betydelse detta har för oss och vår hälsa.

Hur kan man få en mer varierad tarmflora?

  1. Ät mer grönsaker – Kostfibrer i grönsaker är mat till tarmbakterierna och ju fler olika grönsaker man äter ju fler olika bakterier kommer frodas.
    Topptipset är att äta ca 25 olika grönsaker per vecka och att det vid varje måltid finns tre olika färger på grönsaker på tallriken. Logga och räkna!
    Eat the rainbow – varierat är viktigt
  2. Ät ämnen som är kända för både våra egna gener och för mikrobiomet – Ät övervägande naturlig och oprocessad mat (mat utan innehållsförteckning).
    Att läsa en innehållsförteckning är inte lätt, men det kommer fler och fler studier på att tillsatser i processade varor som till exempel emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och sötningsmedel kan slita på tarmens barriärskikt (vi vill ha en stark barriär att så att inflammatorisk ämnen inte sprids ut i kroppen) och utarma tarmfloran. 

Om man har problem som man tror är kopplade till ett obalanserat mikrobiom så kan man bland annat göra ett avföringstest.
Testet innebär att man kan få information kring bakterier, jästsvampar, parasiter och hur man skulle kunna förbättra sin tarmflora. Man får även information kring hur matsmältningen fungerar och om det finns tecken på inflammation och irritation i tarmen.
Kontakta mig för mer information på carina@nutrivity.se.