Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning av Nutrivity t ex via telefon, mail eller www.nutrivity.se (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och JAWC AB, organisationsnummer 556972-3082 (”Nutrivity”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Nutrivity framgår på Hemsidan. Nutrivity är godkänd för F-skatt.

Nutrivity är Cert. PI Kost- & Hälsocoach och Funktionsmedicinsk Terapeut och utbildad av Paleo Institute och Funktionsmedicinska Institutet. Nutrivity följer därmed de etiska och arbetsrättsliga riktlinjerna som erhållits under yrkesutbildningen samt de etiska regler som gäller för medlemmar i Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Syftet med dessa riktlinjer är att du som kund ska känna dig i trygga händer. Exempel på dessa riktlinjer är följande:

  • Nutrivity har tystnadsplikt
  • Ingen information som lämnas kommer tredje part tillhanda utan din tillåtelse
  • Inga råd kring läkemedel, dopningspreparat eller sjukvårdsbehandling ges
  • Ingen skolmedicinsk diagnos ställs
  • Nutrivity arbetar alltid för klienternas hälsa och välbefinnande
  • All dokumentation om dig som kund hålls inlåst / digitalt krypterad bortom exponering för tredje part. Se Integritetspolicy.
  • Nutrivity är utbildad i att kartlägga funktionella och biokemiska obalanser och att ge råd om kost, näring, träning och andra livsstilsåtgärder för att ge kroppen förutsättningar för en så optimal hälsa och / eller prestation som möjligt. Dessa åtgärder ersätter aldrig – utan kompletterar – exempelvis läkemedelsförskrivning, rehabiliteringsåtgärder eller andra direktiv från extern expertis. 

Som kund som köper en tjänst av Nutrivity är du medveten om att;

 • råd om kost, näringstillskott och andra livsstilsåtgärder ej ersätter läkemedel eller annan behandling från läkare eller annan vårdgivare
 • livsstilsförändringar och att arbeta med hälsoåtgärder som till exempel kost, träning, sömn och stressvanor för att uppnå önskade resultat är en process som i många fall kan ta lång tid beroende på dina förutsättningar, ambitioner och mål
 • det inte finns några garanterade resultat när du genomför ett köp av och nyttjar någon av Nutrivitys tjänster
 • köpt tjänst kan behöva förlängas och / eller kompletteras med fler köp för att du som kund skall nå fram till dina målsättningar
 • att du som kund själv måste göra aktiva insatser och förändra delar av din livsstil baserat på erhållen rådgivning från Nutrivity för att uppnå önskade resultat
 • du för att uppnå önskade resultat eventuellt behöver genomföra de tester som du blivit rekommenderad
 • att Nutrivity aldrig ställer några medicinska diagnoser och inte ger några behandlingar av sjukdomar och aldrig ger några rekommendationer om läkemedel, dopningspreparat eller medicinsk behandling. Nutrivity har inget medicinskt ansvar för sina varor och tjänster utan uppmanar dig med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma din hälsosituation. Nutrivitys varor och tjänster varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos och du som kund beslutar kring och ansvarar för de beslut du tar kring att följa Nutrivitys rekommendationer.
 • du själv är ansvarig för de val som görs för att arbeta med hälsa, träning och livsstil
 • den rådgivning som du får när tjänster från Nutrivity nyttjas är endast att betrakta som vägledande och du som kund accepterar och är införstådd med att det är ett eget val att följa dessa råd eller inte
 • när du som kund blir osäker på rådgivning som erhållits från Nutrivity omgående skall höra av dig t ex per e-post till carina@nutrivity.se alternativt telefon 0733-537007 för att få ett klargörande

Nutrivity behandlar inte barn under 8 år. Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares godkännande för att handla av Nutrivity.

Nutrivity innehar aktuell försäkring för din trygghet via Kroppsterapeuternas yrkesförbund. 

Funktionsmedicin är ännu inte subventionerat av staten, vilken innebär att du som klient själv måste stå för kostnaden med stöd av t ex Friskvårdsbidrag vad gäller rådgivning, dock inte tester och ev tillskott.

Vid beställning, måste du via t ex email eller via Hälsoformulär godkänna Villkoren i sin helhet samt Nutrivitys hantering av personuppgifter och användning av cookies, se Integritetspolicy

Du kan boka om eller avboka mötet gratis upp till 24 timmar innan starttid. Vid avbokning eller ombokning som sker senare än så, debiteras 100% av kostnaden. Vid ohälsa som kan styrkas med läkarintyg finns möjlighet att senarelägga konsultationen utan kostnad. Om en ny bokning görs i samband med en för sen avbokning kommer hälften av avgiften att återbetalas vid nästkommande konsultation.

Om du önskar avboka eller omboka din tid, vänligen ring 0733-537007 eller mejla carina@nutrivity.se. Du får en bekräftelse till din angivna e-postadress efter genomförd avbokning/ombokning.

100% av den bokade tiden debiteras för uteblivna besök.

Betalning – Vid kortbetalning kommer ditt kort kommer att debiteras 24 timmar innan mötet äger rum. Vid fakturabetalning (inkl. delbetalning faktura) är betalningsvillkor 30 dagar för företag och 10 dagar för privatpersoner. Nutrivity förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt.

Nutrivity kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv.

Övriga villkor kring t ex priser finns beskrivna under resp tjänst på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat skrivs. 

Nutrivity ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Nutrivity inte kunnat råda över, Force Majeure.

Nutrivity förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Nutrivity har informerat dig om ändringarna.