Funktionsmedicin = Friskmedicin

Funktionsmedicin = Friskmedicin = en vetenskapsbaserad medicinsk modell.

Funktionsmedicinen är ett kunskapsområde på stark frammarsch som utvecklas exponentiellt i Sverige med en enorm efterfrågan av klienter / patienter. Och det bästa av allt – bakom vetenskapen finns det oerhört mycket sunt förnuft! Läs mer om funktionsmedicin här.  

Funktionsmedicin är ”The Medicine of Why”

Funktionsmedicin är ett  system-orienterat medicinskt område med fokus på att hitta och åtgärda orsaker till obalanser och ohälsa istället för att lindra symtom. 

Den har ett holistiskt och klientcentrerat synsätt och man ser inom funktionsmedicinen kroppen som en helhet som en produkt av gener (genotyp) och miljö (fenotyp), dvs det finns en biokemisk individualitet att ta hänsyn till. Man ser kroppen som en helhet – ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och processer som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av vår kost, vår fysiska aktivitet, vår näringsstatus, vårt stresstillstånd, våra relationer, våra tankar och till viss del vår genetik.

Vad präglas Funktionsmedicin av?

  • Ett proaktivt ingripande för att förbättra och optimera hälsan
  • Tydligt individanpassade lösningar utarbetade i samarbete  mellan klient och terapeut för att optimera hälsa, fysik och prestation
  • Vetenskapsbaserade positiva livsstilsåtgärder inom områdena kost, kosttillskott, fasta, träning, fysisk aktivitet, stresshantering, sömnvanor och hormonoptimering för att komplettera läkemedelsbehandling vid sjukdomar och symtom
  • Laboratorieutvärderingar och andra hälsomätningar för att utreda och mäta effekten av funktionsmedicinska åtgärder

Bakgrund – den funktionsmedicinska modellen

Den funktionsmedicinska modellen utvecklades ursprungligen av The Institute For Functional Medicine (IFM) i USA i början av 90-talet. I Sverige finns Paleo Institute som har yrkesutbildningar inom Funktionsmedicin så som Kost- och Hälsocoach och Funktionsmedicinsk terapeut.