One-size-does-not-fit-all

Som Funktionsmedicinskcoach jobbar jag med utgångspunkt i att varje individ är unik. Forskningsstudier är väldigt viktiga, men inom kost och hälsa är dessa oftast observationsstudier (hittar samband och inte orsaker) samt att de gäller på gruppnivå. Det viktigaste är att lyssna på din kropp och din situation. 

Genom att tillföra sådant som just din kropp behöver fysiologiskt (t ex näringsämnen, energi, rörelse, stresshantering) och samtidigt eliminera sådant som din kropp och själ inte mår bra av (t ex dålig kost, allergener, och stress) får den en chans att fungera optimalt.

Jag använder mig av ett antal olika funktionsmedicinska tester för hitta orsaken till obalanser som IBS, hypotyreos, hormonella obalanser, diabetes, intoleranser, migrän, energilöshet mm.

Få bort gnissel och begränsningar

Många ser sig inte som ’sjuka’ men går runt med ett vardagsgnissel som begränsar i vardagen och som kan bestå i ledvärk, magproblem, huvudvärk, energilöshet, bukfetma m.m. Här kan skräddarsydda positiva livsstilsåtgärder göra underverk och göra så att du blir ’ditt bästa jag’. Det är normaliserat att det gnisslar lite (t ex att man får räkna med att ha lite ont när man blir äldre, man får räkna med att må lite dåligt i klimakteriet osv.), men detta är absolut inte normalt.

Reversera kroniska livsstilssjukdomar

Funktionsmedicinen fungerar fantastiskt vid kroniska livsstilssjukdomar just för att livsstilsåtgärder står i centrum, vilket innebär att det i många fall går att reversera dessa sjukdomar.  Jag jobbar med personer med symtom som metabolt syndrom, pre-diabetes, obalanserade blodfetter och blodsocker, högt blodtryck, stress, depression, hudåkommor, IBS/magproblem m.m. Många upplever att traditionell sjukvårdsbehandling ger utebliven eller begränsad effekt och där positiva livsstilsåtgärder oftast inte föreslås p.g.a brist på kunskap och tid. Fokus ligger istället på snabb symtomlindring m.h.a olika läkemedel och där symtomlindring skulle kunna liknas vid att slå sönder varningslampan när den lyser i bilen och bara köra vidare.

Lindra vid autoimmuna sjukdomar

Jag kan också stötta med livsstilsförändringar vid autoimmuna sjukdomar som reumatism, hashimoto’s och psoriasis. Det finns mycket ny forskning kring mag- och tarmhälsa/dysbios kopplat inflammation och vidare till kroniska inflammationer och autoimmuna sjukdomar och där man själv kan påverka väldigt mycket genom att balansera tarmfloran och tillföra näring till kroppens celler.  Jag kommer vidare specialisera mig inom MS och följer den amerikanska läkaren Terry Wahls med spänning.