Funktionsmedicin och IBS – föreläsningar med läkaren Peter Martin

I Sverige lider idag över 1 miljon (!) personer av IBS, Irritable Bowel Syndrom, vilket är en funktionell mag- och tarmstörning som kan vara mer eller mindre begränsande i vardagen. Det kan finnas rubbningar i hela eller delar av mag-tarmkanalen, det vill säga matstrupe, magsäck, tunntarm, tjock- och ändtarm.

Under min vidareutbildning till Funktionsmedicinsk Terapeut hade vi i februari föreläsningar med fokus på matsmältning och immunologi och därmed IBS. Peter Martin, som är en av få läkare inom funktionsmedicin i Sverige, överöste oss med kunskap och inspiration. 

IBS-diagnos och symtomlindring

Diagnos ställs idag inom sjukvården genom att besvären uppfyller ett antal symtomkriterier samt att andra orsaker till besvären har kunnat uteslutas. Det saknas effektiv medicinsk behandling och fokus ligger på symtomlindring.  Detta är en stor skillnad mot hur man jobbar funktionsmedicinskt där man tar stöd i kliniska fynd och tester och där det finns en strategi kring hur man återställer balansen i mag-tarmkanalen.

Hitta grundorsaken till IBS och åtgärda = funktionsmedicin

Under utbildningen till Funktionsmedicinsk Terapeut har vi djupdykt i  matsmältningssystemet inklusive vårt fantastiska mikrobiom. Vi har vänt och vridit på riskfaktorer, symtom, funktionsbedömningar och orsaker vid olika tillstånd.

Vi har gått igenom olika tester som finns som stöd för att hitta grundorsaken till IBS, d v s för att kunna göra en funktionsbedömning. Inom funktionsmedicinen använder man tester som;

  • utandningstest för att leta efter SIBO, dvs ökat antal bakterier/svamp eller förändring av förekommande bakterier/svamp i tunntarmen. En majoritet av de som lider av IBS har troligtvis SIBO.
  • avföringsprov som t ex CSAP/CDSA för att leta efter dysbiosobalanser i tarmens ekosystem av bakterier/svamp/parasiter, framförallt i tjocktarmen samt se hur bl a matsmältningen fungerar och inflammationsstatus i tjocktarmen.
  • urinprov som Organic Acids för att titta på näringsstatus och hur kroppen funktionellt använder olika näringsämnen för bl a vår energiproduktion och våra signalsubstanser som serotonin, dopamin mm 
  • kapillärprov IgG intoleranstest för att göra en bedömning om det finns livsmedel som retar immunförsvaret och som kan hindra en läkning av matsmältningssystemet och som man under en läkningsperiod därmed kan utesluta. Här kan man också få en känsla av hur tarmens barriärfunktion fungerar, d v s om man har läckande tarm.

Och sist men inte minst har vi pratat om olika typer av åtgärder som inkluderar livsstilsförändringar inom kost, näring, återhämtning, rörelse och sömn.

IBS – koppling till många symtom och syndrom förutom från mag- tarmkanalen

VIKTIGT! Förutom problem med magen och tarmarna finns även kopplingar till många andra symtom som allergier, astma, trötthet, huvudvärk, hudutslag, acne, depression, smärta mm.

Orsaken till detta är bl a att mag-tarmkanalen tar emot enorma mängder med information (ca 30-40 ton mat under en livstid) som tarmfloran och immunförsvaret runt matsmältningssystemet måste agera på och besluta kring och det är lätt att det uppstår problem och obalanser om denna information inte är så lätt att hantera. Det är en av anledningarna till att det är otroligt fördelaktigt att äta riktig naturlig mat (som vi är genetiskt anpassade för) och inte processad mat som är tillverkad i en fabrik. Förutom kosten så är återhämtning från stress förmodligen det viktigaste för att ha en varierad och sund tarmflora.

Obalanser i matsmältningssystemet kan skapa en försämrad barriärfunktion och ämnen som inte ska finnas i blodet börjar läcka in från mag-tarmkanalen och signalering kring inflammation ökar i kroppen.

Detta kan medföra ökad trötthet och försvagning av muskulatur p g a att vår energiproduktion i mitokondrierna påverkas negativt. Den ökade mängden pro-inflammatoriska signalämnen kan också passera blod-hjärnbarriären och genom en kaskad av inflammatoriska processer leda till ökad smärtkänslighet, hjärntrötthet, hjärndimma, depression, ångest, migrän, kramper och neurodegenerativa processer.

Peter Martin

Lyssna gärna mer på fantastiska Peter Martin. Han blev för några veckor sedan intervjuad i podden ’Spännande möten’ – https://poddtoppen.se/podcast/1443900810/spannande-moten/peter-martin-lakare-i-funktionsmedicin 


Bilderna ovan är från Läkartidningen