Kostfonden – forskning kring kostens effekter på hälsa och sjukdom

[2019-01-02] 
Fantastiska Kostfonden med Ann Fernholm i spetsen.

Hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller fetma. 450 000 personer beräknas ha typ 2-diabetes. Nu samlar Kostfonden medel till studier som ska utvärdera hur kosten kan användas för att motverka dessa båda epidemier. Målet är att fler ska kunna leva ett längre och friskare liv.

www.kostfonden.se

Eftersom kostforskning saknar kommersiellt intresse är de studier som genomförs i dag generellt för små och för kortsiktiga för att kunna förändra vården. En viktig del i Kostfondens arbete är därför att driva fram stora och högkvalitativa studier som kan ligga till grund för nya behandlingsrekommendationer.

Läs gärna om Kostfonden och utvärdera möjligheten att bli månadsgivare.